Sociale

SERVICII DE CONSILIERE SOCIALĂ

PENTRU COPII ȘI ADULȚI IN CADRUL PROIECTULUI InSoMed

 

În cadrul proiectului InSoMed, vor fi oferite pentru minimum 560 persoane din grupul țintă,

servicii de consiliere socială.

Activitățile de consiliere socială vor fi organizate în sesiuni de consiliere individuale și de grup – pe grupe a câte 10 persoane. Serviciile vor fi oferite de către cei trei asistenții sociali din cadrul proiectului.

Aceste servicii vor avea ca scop realizarea unor intervenții la nivel de persoană și de grup în vederea analizei resurselor disponibile, a resurselor necesare, a oportunităților dar și a riscurilor și care vor trasa direcția persoanei, a grupului și  a comunității spre ieșirea din situația de risc.

Sesiunile de consiliere socială organizate vor avea ca obiective:

– sprijin pentru dezvoltarea conștiinței de sine

– sprijin pentru autoacceptare

– sprijin pentru autodezvoltare și individualizare

– sprijin pentru rezolvarea problemelor

– sprijin pentru dezvoltarea de abilități sociale

– sprijin pentru modificari comportamentale (unde este cazul).

Persoanele care pot beneficia de aceste servicii sunt adulți și copii care locuiesc în Baia Mare, în unul din cartierele Traian, Republicii, Gării, Depozitelor.

Aceste intervenții de ordin social vor veni să completeze setul de servicii integrate de care persoanele beneficiază în cadrul proiectului, servicii care mai cuprind și: servicii de sprijin pentru ocupare (pentru adulți), servicii sprijin pentru accesul la educație (pentru copii), servicii de asistență juridică, servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit, dar și servicii medicale și socio-medicale.

Până în momentul de față, 139 persoane au beneficiat de aceste servicii, iar până la finalul proiectului, încă minimum 421 persoane beneficiare ale proiectului (copii, adulți apți de muncă, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane vârstânice) vor beneficia de servicii sociale de acest gen ca sprijin pentru o mai bună integrare în societate, dezvoltarea de abilități, rezolvarea de probleme, autodezvoltare, autocunoaștere și creșterea stimei de sine.