Educationale

SERVICII EDUCAȚIONALE

PENTRU 100 ELEVI IN CADRUL PROIECTULUI InSoMed

 

În cadrul proiectului InSoMed vor fi oferite servicii de sprijin pentru accesul la educație pentru un număr de 100 copii care domiciliază în unul din cartierele din zona de implementare a proiectului și anume: Cartierul Traian, Gării, Republicii, Depozitelor și care studiaza în clasa a V-a sau a VI-a la una din școlile din zonă.

Serviciile vor fi oferite de către Școala Gimnazială cu numărul 18, Partener 1 în cadrul proiectului InSoMed, care va organiza activitatea cu elevii pe durata celor 22 luni.

Cei 100 elevi vor beneficia gratuit, timp de 22 luni, de următoarele servicii în cadrul proiectului nostru:

– Program de tip școală dupa școală sau after school  (3 ore/zi program, 5 zile pe săptămână, 22 luni), in care elevii vor fi asistaţi de către consilieri psiho-pedagogi şi experți pe diverse discipline scolare, timp in care se vor aprofunda lecțiile de la orele de școală si se vor face temele cu elevii.

– Activități extracurriculare precum: excursii cu scopul protejării biodiversității, participarea la locuri de joacă, vizite la obiective turistice, concursuri pe diferite tematici, asigurarea în cazuri de calamitate provocate de evenimente meteorologice extreme, acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin individualizat si adaptare curriculară, dezvoltare de resurse si materiale noi de învățare etc., programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă etc.

– Servicii de consiliere psiho-pedagogică pentru dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru managementul propriului traseu educaţional şi profesional, reprezentând un proces de pregătire şi îndrumare a elevilor către discipline şi domenii potrivite structurii de personalitate a acestora.

– Pachete integrate conținând: transport și masă pentru elevi pe durata orelor de after-school, plus stimulente financiare pentru achiziționarea de rechizite, îmbrăcaminte și încălțăminte (1200 lei/copil/an școlar).

Activitatile de tipul afterschool vor avea ca scop atât creșterea calității rezultatelor școlare, cât și dezvoltarea personală a elevilor care vor fi permanent  supravegheați de profesori și consilieri. Prin aceste servicii, se va contribui la îmbunătățire a rezultatelor școlare ale copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în zona vizata de proiect.

Activitatile vor demara in luna aprilie, iar programul de tip after-school va fi organizat pe grupe a câte cca. 10 elevi.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.