Parteneri

 

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECTUL

„INCUBATORUL SOCIO-MEDICAL, INSTRUMENT DE INOVARE SOCIALĂ”, POCU/20/4/2/101853

 

 

  • Beneficiar – Municipiul Baia Mare, care este o administrație publică locală reprezentând totalitatea organelor cu competență generală sau specială constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor Municipiului Baia Mare.

Muncipiul are in subordine mai multe servicii specializate: un serviciu specializat care are rol de gestionare si solutionare a problemelor sociale din comunitate, probleme economice, probleme de dezvoltare si strategii, etc. Aceste servicii vor fi implicate direct in implementarea proiectului propus. Solicitantul, prin aparatul propriu, are vasta experienta in implementarea de proiecte cu fonduri externe sau guvernamentale cu impact major asupra populației baimarene.

Website: www.baiamare.ro

 

  • Partener 1 – SC Centrul de Excelență pentru Resurse ComunitareSRL, care este o firmă de consultanță în management și afaceri, precum și  un furnizor de formare profesională acreditat. Obiectivul principal al organizaţiei este de a veni în spijinul antreprenorilor, organizațiilor de orice fel și administraţiilor locale din regiune pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin programele operaţionale (regionale şi/sau sectoriale), guvernamentale sau europene/internaţionale. De asemenea,  firma oferă și servicii – suport pentru accesul pe piața muncii, cum ar fi: servicii de informare,consiliere și mediere pe piața muncii, dar și servicii de formare profesională pentru adulți, fiind acreditată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări și AJOFM în acest sens.

Website: www.cerc-consultanta.ro

 

  • Partener 2 – Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, care este o instituție de învațamânt pre-universitar, de stat, acreditată, care a fost înființată cu scopul școlarizării elevilor din cartierul Decebal.

Obiectivul principal al acestei instituţii este de a pregăti elevii care ii trec pragul, pentru a deveni oameni de performanţă, cu ţinte bine stabilite.

Website: www.scoala18baiamare.ro

 

  • Partener 3.SC ROGEPA SRL este o societate de formare cu domeniu de activitate principal „ Alte forme de învățământ”, cod CAEN 8559, acreditată de către AJOFM MM în anul 2013 ca furnizor de servicii de informare şi consiliere pe piaţa muncii, conform HG nr. 277/2002. Oferă consultanță privind autorizarea ca furnizor de formare profesională, întocmirea dosarului de autorizare, evaluare externă cursuri, în organizarea de seminarii, conferinţe etc, consultanţă cu privire la cereri de finanţare pentru accesare fonduri nerambursabile, consultanţă cu privire la managementul şi implementarea de proiecte.

Website: www.rogepa.org