Anunturi

 

 

 

Lista beneficiarilor admiși pentru

Programul de îmbunatățire a conditiilor de locuit

           S-a finalizat evaluarea dosarelor înscrise și eligibile în programul de reabilitare a locuințelor, destinat familiilor care locuiesc in Baia Mare, in unul din cartierele Traian, Republicii, Garii sau Depozitelor si care au conditii precare de locuit.

            Dintre toate locuintele analizate, sunt selectate primele 50 în care sunt cele mai precare conditii de locuire, care vor primi servicii de reabilitari necesare in cuantumul maxim de 8.900 lei / locuință.  

            Lista beneficiarilor selectați pentru programul de îmbunatățire a conditiilor de locuit poate fi accesata aici: A9.1 Lista beneficiari admisi

             Cele 50 gospodarii eligibile au nevoie de intervenții precum:

– lucrări de reparații,

– consolidări structurale,

–  izolație termică și încălzire a locuinței,

–  îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe,

– conectare la reţelele de utilități (gaze, apă, electricitate etc.)

Principalele criterii de evaluare dupa care au fost selectate primele 50 locuințe sunt:

– să îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite prin proiect

 – numărul persoanelor care locuiesc şi care urmează să beneficieze de serviciile de reabilitare

– starea de degradare fizică a locuinţei

– condiţiile igienico-sanitare pe care le are locuinţa

– posibilitatea de îmbunătăţire a performanţelor energetice prin izolarea termică şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi consumului de energie a locuinţei

Pasul următor va fi contractarea lucrărilor cu firme specializate în realizarea acestora. Lucrările sunt preconizate să se finalizeze efectiv până la sfârşitul lunii iulie 2020.

           Scopul acestor servicii este de a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;

               Telefon: 0751757403 /  0745125914

_________________________________________________________________________

ANUNȚ

REZULTATE CONCURS

În atenția beneficiarilor proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, care au participat cu un plan de afaceri în cadrul concursului organizat

 

            În urma concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, în perioada 3- 12 IUNIE 2019, publicam lista cu planurile de afaceri admise pentru a primi finanțarea solicitată în planul de afaceri (maximum 111557,5 lei / plan afaceri depus) și cu planurile de afaceri admise pe lista de rezerva (in cazul in care unul din primii castigatori vor renunta la finantare).

LISTA REZULTATE CONCURS PLANURI AFACERI – AICI. Lista planuri admise concurs

De asemenea, fiecare aplicant va primi pe adresa de e-mail o scrisoare de admitere/ admitere pe lista de rezerva în urma concursului.

Persoanele care se considera neindreptatite privitor la rezultatul obtinut in urma evaluarii planurilor de afaceri, vor putea depune, în termen de 5 zile calendaristice, o contestație, la sediul de proiect din Baia Mare, str Valea Rosie, nr 10C.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

-datele de identificare ale solicitantului;

-obiectul contestaţiei;

-motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

-dovezile pe care se întemeiază;

-semnătura reprezentantului legal.

      Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie, formată din membri care nu au participat la procesul de selectie/verificare.

Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.       Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email, prin poştă, sau personal, cu confirmare de primire. Decizia luată în urma verificării unei contestații este finală, neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial depuse.

Proiectul „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853 este implementat de municipiul Baia Mare, în parteneriat cu CERC SRL, Rogepa SRL și Școala Gimnazială nr. 18, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Cu stima,

Manager proiect

Pop Bianca – Nicoleta

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ

În atenția beneficiarilor proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, care au participat cu un plan de afaceri în cadrul concursului organizat

 

            În perioada 3 – 12 iunie 2019, s-a derulat concursul de planuri de afaceri – RUNDA 2, în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853. Pe durata acestor saptamani, beneficiari ai proiectului cu initiative si pregatire antreprenoriala au avut ocazia să își pună în practică ideile de afaceri și să realizeze planuri de afaceri în domeniile dorite, pentru a putea primi cele 6 subvenții a câte maximum 111.557, 5 lei pentru înființarea și dezvoltarea unei firme pe raza Municipiului Baia Mare.

            Astfel, la concurs au participat 10 persoane cu planul lor de afaceri, pentru a ocupa unul din cele 6 locuri disponibile în vederea primirii subvențiilor.

            Menționăm că din cele 10 planuri depuse, 1 plan este pe PRODUCȚIE, precum:    

       –      Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 

 

Alte 7 planuri depuse sunt pe SERVICII, cum ar fi:

 • Intretinerea si repararea autovehiculelor – 1 plan
 • Coafura si alte activitati de infrumusetare – 1 plan
 • Alte activitati recreative si distractive -2 planuri
 • Restaurante – 2 planuri
 • Activitati de consultanta si inginerie – 1 plan

Restul de 2 planuri depuse sunt pe COMERT, cum ar fi:

 • Comert cu amanuntul sau prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
 • Comert cu amanuntul al florilor, semintelor DETALII LISTA PLANURI DEPUSE CONCURS IUNIE 2019 AICI. LISTA PLANURI IUNIE 2019                                                          

Cu această ocazie, anunțăm că perioada de evaluare și selecție a planurilor de afaceri depuse spre finanțare este de 2 zile, in perioada 13-14 iunie.

            În procesul de evaluare tehnico-financiară, în cazul în care vor fi identificate necorelări între capitolele planurilor de afaceri care nu vor duce neapărat la respingerea planurilor de afaceri, în perioada următoare, se vor emite solicitări de clarificări cu privire la aceste aspecte pe adresele de e-mail furnizate. Rugăm beneficiarii să urmăreasca căsuța poștală (inclusiv spam), deoarece lipsa unui răspuns la solicitarea de clarificări, în termenul precizat, poate duce la respingerea planului de afaceri.

 Lista finală a planurilor de afaceri selectate pentru a primi finanțare va fi afișată la data de 14 iunie 2019, pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/proiectinsomed / si pe site-ul proiectului www.proiectinsomed.ro

 

Proiectul „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853 este implementat de municipiul Baia Mare, în parteneriat cu CERC SRL, Rogepa SRL și Școala Gimnazială nr. 18, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

______________________________________________________________________________________________________________-

OPORTUNITATE PARTICIPARE CONCURS DE PLANURI DE AFACERI

ÎN CADRUL PROIECTULUI INSOMED – PARTEA 2

 

Pune-ți ideile de afaceri în practică cu ajutorul  proiectului InSoMed !!

Cine se poate înscrie în proiectul nostru:

 • Persoanele care locuiesc în Baia Mare, în unul din cartierele Traian, Republicii, Gării sau Depozitelor:
 • Persoane inactive (care nu au loc de muncă)
 • Persoane care au pregătire în domeniul antreprenorial – cursuri/ specializări/ calificări/studii superioare
 • Persoane care doresc să își pună în practică ideea de afacere și să primească o subvenție pentru înființarea unui START-UP

Ce  putem oferi:

 • Servicii de informare si consiliere in cariera GRATUITE.
 • Posibilitatea de a participa la un CONCURS DE PLANURI DE AFACERI și de a primi una dintre cele 5 SUBVENȚII ÎN VALOARE DE MAXIMUM 000 EURO fiecare, pentru înființarea și dezvoltarea unei firme noi (START-UP).
 • Servicii de consultanta si mentorat gratuite pentru implementarea planului de afaceri.

Ce urmează?

 • După inscrierea in grupul tinta, te invităm să participi cu ideea ta de afacere la CONCURS DE PLANURI DE AFACERI organizat în cadrul proiectului;
 • Primele 5 planuri de afaceri (în ordinea punctajului obținut) depuse și prezentate în cadrul concursului , vor primi fiecare câte o finanțare în valoare de maximum 25.000 euro, pentru înființarea și dezvoltarea unei firme noi (START-UP) în Baia Mare.
 • Subvențiile sunt nerambursabile si vor fi acordate de către Municipiul Baia Mare

Ce poți face cu banii ?

Cu finanțarea primită (100% nerambursabilă), se pot acoperi cheltuieli precum:

 • Cheltuieli cu înființarea firmei
 • Cheltuieli cu salariile pentru primul an de funcționare a firmei
 • Cheltuieli cu dotări: echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT, dar și mobilier, softuri, utilaje și aparaturi, obiecte de inventar,instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor; instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității.
 • Cheltuieli cu utilitățile
 • Cheltuieli cu achiziția de servicii (ex. Servicii de contabilitate, Servicii de formare profesională, etc)
 • Cheltuielile cu Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

Date de contact pentru inscrieri și mai multe detalii:

Tel: 0745125914

E-mail: proiectinsomed@gmail.com

Baia Mare, str. Culturii, nr 5, et 3, sala 301.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

______________________________________________________________________________________________

ANUNȚ

REZULTATE CONCURS

În atenția beneficiarilor proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, care au participat cu un plan de afaceri în cadrul concursului organizat

 

            În urma concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, în perioada 15 august – 31 octombrie 2018, vă transmitem atașat (VEZI AICI Lista planuri admise si respinse concurs) lista cu planurile de afaceri admise pentru a primi finanțarea solicitată în planul de afaceri (maximum 111557,5 lei / plan afaceri depus) și cu planurile de afaceri response, fie în prima fază de evaluate (de eligibilitate și administrativă), fie în faza de evaluare tehnico-economică.

În ceea ce privește punctajele obținute de către planurile de afaceri declarate admise, acestea vor fi publicate cel târziu miercuri, 7 noiembrie, pe pagina web a proiectului proiectinsomed.ro, secțiunea ANUNȚURI. De asemenea, fiecare aplicant va primi pe adresa de e-mail o scrisoare de admitere/ respingere în urma concursului.

Persoanele cu planurile de afaceri declarate respinse conform listei atașate vor putea depune contestație în termen de contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii / tehnico- economic a celor înscrise în Planul de afaceri cu documentele justificative depuse (conform modelului din (Anexa nr. 7 – Contestație privind evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri)

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

-datele de identificare ale solicitantului;

-obiectul contestaţiei;

-motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

-dovezile pe care se întemeiază;

-semnătura reprezentantului legal.

 

      Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie, formată din membri care nu au participat la procesul de selectie/verificare.

Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.       Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email, prin poştă, sau personal, cu confirmare de primire. Decizia luată în urma verificării unei contestații este finală, neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial depuse

Proiectul „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853 este implementat de municipiul Baia Mare, în parteneriat cu CERC SRL, Rogepa SRL și Școala Gimnazială nr. 18, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

 

Cu stima,

Manager proiect

Pop Bianca – Nicoleta

 

 

______________________________________________________________________

Municipiul Baia Mare este în căutare de voluntari!

Dacă ești o persoană activă, interesată de ceea ce se întâmplă cu și în comunitatea ta și iți dorești să te implici activ în sprijinirea persoanelor care sunt într-o situație dezavantajată socio-economic, te așteptăm să faci parte din echipa noastră, în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”.
Ceea ce trebuie să stii despre noi:
– suntem o echipă tânără care își dorește să dezvolte comunitatea în care trăiește;
– implementăm un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman POCU 2014-2020;
– persoanele cărora li se adresează proiectul au domiciliul în Baia Mare și se află într-o situație dezavantajată socio-economic;
– oferim, prin intermediul proiectului, o gamă variată de servicii sociale, educaționale, de ocupare, antreprenoriale și medicale care vin în sprijinul persoanelor dezavantajate;
– îți oferim oportunitatea de a dobândi noi cunoștințe și abilități în domeniul social, antreprenorial și al implementării de proiecte cu finanțare europeană; oportunitatea de a te dezvolta personal și profesional alături de noi;
– posibilitatea de a te implica în dezvoltarea comunității tale.
Dacă te-am făcut curios/ă și vrei să faci parte din echipa noastră, te așteptăm la sediul proiectului nostru – Centrul de Zi Regina Maria, str. Valea Roșie nr. 10C (Parcul Municipal Regina Maria).
„Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială” este un proiect implementat de Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Sc CERC Srl, Școala Generală nr. 18 Baia Mare și SC Rogepa SRL, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman POCU 2014-2020.
Pentru informaţii suplimentare ne poți contacta la numărul de telefon: 0746.791.668 sau la adresa de mail: flaviamaria.sabau@gmail.com. Persoana de contact este Flavia Sabău – Coordonator voluntariat.

____________________________________________________________________________________________

ANUNȚ

În atenția beneficiarilor proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, care au participat cu un plan de afaceri în cadrul concursului organizat

 

            În perioada 15 august – 1 octombrie 2018, s-a derulat concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853. Pe durata acestei luni și jumătate, cei 80 beneficiari ai proiectului absolvenți ai cursului de antreprenoriat organizat de către SC CERC SRL au avut ocazia să își pună în practică ideile de afaceri și să realizeze planuri de afaceri în domeniile dorite, pentru a putea primi cele 35 subvenții a câte maximum 111.557, 5 lei pentru înființarea și dezvoltarea unei firme pe raza Municipiului Baia Mare.

            Din acești 80 absolvenți de curs, 40 persoane au participat la concurs cu planul lor de afaceri, pentru a ocupa unul din primele 35 locuri disponibile în vederea primirii subvențiilor.

            Menționăm că din cele 40 planuri depuse, 4 planuri sunt pe PRODUCȚIE, cum ar fi de:    

       –      Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii,

 • Fabricarea de mobila,
 • Fabricarea biscuitilor si piscoturilor,fabricarea prajiturilor si a produselor conservate   de patiserie,
 • Tratarea și acoperirea metalelor.

 

Restul de 36 planuri depuse sunt pe SERVICII, cum ar fi:

 • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană – 5 planuri
 • Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale – 7 planuri
 • Alte activitati anexe transporturilor – 1 plan
 • Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional – 1 plan
 • Activitati de intretinere corporala – 1 plan
 • Intretinerea si repararea autovehiculelor – 3 planuri
 • Coafura si alte activitati de infrumusetare – 5 planuri
 • Lucrări de instalaţii electrice – 1 plan
 • Activităţi ale portalurilor web – 1 plan
 • Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) – 1 plan
 • Activităţi de creaţie artistică – 1 plan
 • Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune – 1 plan
 • Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana – 2 planuri
 • Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje – 2 planuri
 • Alte lucrări de finisare – 1 plan
 • Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică – 1 plan
 • Alte activitati recreative si distractive -1 plan
 • Baruri si alte activitati de servire a bauturilor – 1 plan

Lista planurilor de afaceri depuse se poate consulta AICI – LISTA PLANURI DEPUSE CONCURS INSOMED

Cu această ocazie, anunțăm că perioada de evaluare și selecție a planurilor de afaceri depuse spre finanțare este de 1 lună, până la finalul lunii octombrie.

            În procesul de evaluare tehnico-financiară, în cazul în care vor fi identificate necorelări între capitolele planurilor de afaceri care nu vor duce neapărat la respingerea planurilor de afaceri, în perioada următoare, se vor emite solicitări de clarificări cu privire la aceste aspecte pe adresele de e-mail furnizate. Rugăm beneficiarii să urmăreasca căsuța poștală (inclusiv spam), deoarece lipsa unui răspuns la solicitarea de clarificări,, în termenul precizat, poate duce la respingerea planului de afaceri.

 Lista finală a planurilor de afaceri selectate pentru a primi finanțare va fi afișată la data de 31 octombrie 2018, la sediul de proiect de pe strada Valea Roșie, nr 10C,, pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/proiectinsomed / si pe site-ul proiectului www.proiectinsomed.ro

 

Proiectul „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853 este implementat de municipiul Baia Mare, în parteneriat cu CERC SRL, Rogepa SRL și Școala Gimnazială nr. 18, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

 

__________________________________________________________________________________________

DERULARE SESIUNI DE CONSILIERE SOCIALĂ

PENTRU COPII ȘI ADULȚI IN CADRUL PROIECTULUI InSoMed

 

În cadrul proiectului InSoMed, se derulează sesiuni de consiliere socială, cu și pentru copii și adulți care sunt beneficiari ai proiectului nostru. Activitățile sunt organizate de asistenții sociali din cadrul proiectului  și au ca scop realizarea unor intervenții la nivel de persoană și de grup în vederea analizei resurselor disponibile, a resurselor necesare, a oportunităților dar și a riscurilor și care vor trasa direcția persoanei, a grupului și  a comunității spre ieșirea din situația de risc.

Sesiunile de consiliere socială organizate au ca obiective:

– sprijin pentru dezvoltarea conștiinței de sine

– sprijin pentru autoacceptare

– sprijin pentru autodezvoltare și individualizare

– sprijin pentru rezolvarea problemelor

– sprijin pentru dezvoltarea de abilități sociale

– sprijin pentru modificari comportamentale (unde este cazul).

Pe parcursul ultimelor luni, 139 persoane din grupul nostru țintă, adulți și copii care locuiesc în Baia Mare, în unul din cartierele Traian, Republicii, Gării, Depozitelor, au beneficiat de astfel de servicii, atât în cadrul unor sesiuni individuale, cât și în cadrul unor sesiuni pe grupuri a câte 10 persoane. Aceste intervenții vin să completeze setul de servicii integrate de care persoanele beneficiază în cadrul proiectului, servicii care mai cuprind și: servicii de sprijin pentru ocupare (pentru adulți), servicii sprijin pentru accesul la educație (pentru copii), servicii de asistență juridică, servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit, dar și servicii medicale și socio-medicale.

Până la finalul proiectului, încă minimum 421 persoane beneficiare ale proiectului (copii, adulți apți de muncă, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane vârstânice) vor beneficia de servicii sociale de acest gen ca sprijin pentru o mai bună integrare în societate, dezvoltarea de abilități, rezolvarea de probleme, autodezvoltare, autocunoaștere și creșterea stimei de sine.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;

               Telefon: 0741610262 / 0751757403

__________________________________________________________________

GRATUIT ! CURS DE FORMARE ACREDITAT

ÎNSCRIE-TE LA CURSUL GRATUIT DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ !

Dacă locuiești în Baia Mare, în unul din cartierele: 
Traian, Republicii, Gării sau Depozitelor

 

Și vrei să îți dezvolți competențele de comunicare în limba engleză,
Înscrie-te la CURSUL GRATUIT DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ organizat de firma SC CERC SRL în cadrul proiectului InSoMed

Ce îți putem oferi:
– Un curs GRATUIT de DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, curs acreditat de către Autoritatea Națională pentru Calificări având o durată de 120 ore;
– SUBVENȚIE pentru participarea la curs;

– Masă gratuită în fiecare zi de curs.
– Un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, în urma unui examen de absolvire;
Cursul de comunicare în limba engleză se adresează persoanelor care doresc să: 

 – îşi îmbunătățească abilitățile de exprimare în limba engleză,  

– îşi certifice competențele dobândite pe parcursul vieții, într-un mediu informal,

  – sau celor care își desfășoară activitatea într-un mediu în care se utilizează (cu precădere) limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente cu partenerii, in domenii precum: ingrijire batrani la domiciliu, baby – sitter, construcţii, agricultură, turism, ospatar/camerista/barman/bucatar, etc.

 

La sfârșitul perioadei de pregătire, cursanții vor fi capabili să vorbească/ scrie/ înțeleagă limba engleză conform nivelului de pregatire și a limbajului ales (general/specific).

Cursul se organizează pe trei nivele de pregătire: A1/A2 (nivel introductiv-intermediar), B1 (nivel de bază), B2 (nivel avansat sau independent).

 Pentru fiecare nivel de pregătire, cursul se va desfășura în două etape: PRIMA ETAPĂ: Pentru nivelul A1/A2 (nivel introductiv/intermediar): Predarea teoretică – 26 ore – în cadrul acestei etape se urmărește dobândirea de cunoștințe minime pentru a putea comunica în limba engleză: asimilarea conceptelor de bază ale limbii engleze (fonetică, vocabular, gramatică), formularea unor mesaje scurte și producerea unui mesaj scurt despre persoane și activități din universul apropiat, identificarea elementelor cheie dintr-un discurs standard pe subiecte familiare, să poată să comunice (oral și scris) în domenii de largă utilizare.

Pentru nivelul B1 (nivel de bază): Predarea teoretică – 26 ore – în cadrul acestei etape se urmărește dobândirea de cunoștințe de bază pentru a putea comunica în limba engleză: asimilarea conceptelor de bază ale limbii engleze (fonetică, vocabular, gramatică), elaborarea unei descrieri orale și redactarea unor texte de lungime medie adaptate unui eveniment/experiențe, să poată să comunice (oral și scris) în domenii de largă utilizare, într-un schimb simplu și direct de informații.

Pentru nivelul B2 (nivel avansat sau independent): Predarea teoretică – 26 ore – în cadrul acestei etape se urmărește dobândirea de cunoștințe avansate pentru a putea comunica în limba engleză: asimilarea conceptelor complexe ale limbii engleze (fonetică, vocabular, gramatică), elaboararea unei descrieri orale și redactarea unor texte complexe adaptate unui eveniment/experiențe, să poată să comunice (oral și scris) în domenii de largă utilizare. ETAPA A DOUA: Partea practică – 52 ore – în cadrul acestei etape se vor organiza seminarii care vor include conversații și simulări, acestea urmărind să dezvolte capacitatea de comunicare a cursanților în limba engleză în situații concrete de viață cum ar fi: într-un magazin, la un hotel, la medic, într-o conversaţie de afaceri sau la locul de muncă etc

 

! Cursul va demara în momentul în care se va forma o grupă de 14 persoane.

Informații suplimentare și înscrieri: tel. 0745125914, e-mail: proiectinsomed@gmail.com

_____________________________________________________

GRATUIT ! CURS DE FORMARE ACREDITAT

ÎNSCRIE-TE LA CURSUL GRATUIT DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR INFORMATICE !

Dacă locuiești în Baia Mare, în unul din cartierele: 
Traian, Republicii, Gării sau Depozitelor

 

Și vrei să îți dezvolți competențele în domeniul utilizării tehnologiei informației,
Înscrie-te la CURSUL GRATUIT DE COMPETENȚE INFORMATICE organizat de firma SC ROGEPA SRL în cadrul proiectului InSoMed

Ce îți putem oferi:
– Un curs GRATUIT de DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR INFORMATICE, curs acreditat de către Autoritatea Națională pentru Calificări având o durată de 120 ore;
– SUBVENȚIE pentru participarea la curs;
– Un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, în urma unui examen de absolvire;
Cursul se adreseaza tuturor celor care isi doresc sa stapaneasca cu profesionalism domeniul Tehnologei Informatiei si Comunicatiilor. Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor societății informaționale în timpul orelor de program, în timpul liber și pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competențe de bază în TIC: folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de colaborare prin intermediul Internetului.

! Cursul va demara în momentul în care se va forma o grupă de 28 persoane.

Informații suplimentare și înscrieri: tel. 0745125914, e-mail: proiectinsomed@gmail.com

Cloud Computing in the design of information related to internet

______________________________________________________________

Municipiul Baia Mare este în căutare de voluntari!

 

Dacă ești o persoană activă, interesată de ceea ce se întâmplă cu și în comunitatea ta și iți dorești să te implici activ în sprijinirea persoanelor care sunt într-o situație dezavantajată socio-economic, te așteptăm să faci parte din echipa noastră, în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”.

Ceea ce trebuie să stii despre noi:

– suntem o echipă tânără care își dorește să dezvolte comunitatea în care trăiește;

– implementăm un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman POCU 2014-2020;

– persoanele cărora li se adresează proiectul au domiciliul în Baia Mare și se află într-o situație dezavantajată socio-economic;

– oferim, prin intermediul proiectului, o gamă variată de servicii sociale, educaționale, de ocupare, antreprenoriale și medicale care vin în sprijinul persoanelor dezavantajate;

– îți oferim oportunitatea de a dobândi noi cunoștințe și abilități în domeniul social, antreprenorial și al implementării de proiecte cu finanțare europeană; oportunitatea de a te dezvolta personal și profesional alături de noi;

– posibilitatea de a te implica în dezvoltarea comunității tale.

Dacă te-am făcut curios/ă și vrei să faci parte din echipa noastră, te așteptăm la sediul proiectului nostru – Centrul de Zi Regina Maria, str. Valea Roșie nr. 10C  (Parcul Municipal Regina Maria).

„Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială” este un proiect implementat de Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Sc CERC Srl, Școala Generală nr. 18 Baia Mare și SC Rogepa SRL, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman POCU 2014-2020.

Pentru informaţii suplimentare ne poți contacta la numărul de telefon: 0746.791.668 sau la adresa de mail: flaviamaria.sabau@gmail.com. Persoana de contact este Flavia Sabău – Coordonator voluntariat.

 

04.04.2018

___________________________________________________________

PENTRU ANGAJATORII CARE AU LOCURI DE MUNCA DISPONIBILE

 

INVITATIE  DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE SUBVENTIONARE A LOCURILOR DE MUNCA

 

MUNICIPIUL BAIA MARE in calitate de   beneficiar al  proiectului cu finantare europeana  Incubatorul socio-medical – instrument de inovare sociala”, va comunica posibilitatea de a fi beneficiar de ajutor de minimis   prin:

angajare de absolventi de invatamint superior pentru efectuare stagiului de practica, pentru care se  acorda subventie de  1350 lei /beneficiar stagiu/ luna, timp de 6 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina stagiarul la firma lui inca 7 luni dupa finalizarea acordarii subventiei, din resurse proprii.

Si/sau

angajare someri, pentru care se acorda subventii de  900 lei / luna/angajat , timp de 12 luni, angajatorul fiind obligati sa mentina locul de munca nou creat pentru inca  dupa finalizarea acordarii subventiei, din resurse proprii.

Persoanele pentru care se acorda subventie fac parte din Grupul tinta  al proiectului si vor fi comunicate la solicitarea dvs, in functie de calificarea solicitata prin cererea de subventie.

 

Pentru a beneficia de subventie pentru angajare ,angajatorii  interesati vor intocmi un dosar care va contine:

1.Pentru absolvenți ai unor instituții de învățământ superior, in vederea efectuarii stagiului de practica:

 1. a) Certificat de inregistrare in Registrul Comertului şi codul unic de înregistrare fiscală
 2. b) solicitare subventie
 3. c) declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal si în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).

d)declaratii pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in situatiile nominalizate in art.80 al.3 din legea 76/2002.

 1. e) copie – Situația privind locul/locurile de muncă declarate vacante, cu nr.inreg de la AJOFM

Formularele nominalizate la pct.b);c);d); va vor fi puse la dispozitia dvs. pentru completare  de reprezentantul nostru-expert piata muncii

 

2.Pentru angajatorii care încadrează în muncă, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată :

 1. a) Certificat de inregistrare in Registrul Comertului şi codul unic de înregistrare fiscala
 2. b) solicitare subventie
 3. c) declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal si în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).
 4. d) declaratii pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in situatiile nominalizate in art.85 al.6 din legea 76/2002
 5. e) Copie – Situația privind locurile de muncă declarate vacante cu nr.inreg de la AJOFM

Formularele nominalizate la pct.b);c);d); va vor fi puse la dispozitie pentru completare  de reprezentantul nostru-expert piata muncii

 

Dupa analizarea dosarului si declararea angajatorului ca eligibil, acesta va completa dosarul cu;

1.tabel nominal cu persoana/persoanele  pentru care se solicita subventionarea

 1. Copie-Act de identitate al șomerului,/absolventului

3.Declaratie angajat ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca   sau de serviciu cu nici un angajator si  nu beneficia de indemnizatie de somaj.

4.Copie contract de munca,  cu nr. din revisal, respectiv actul în baza căruia persoanele au fost încadrate în muncă

 

Subventia pentru angajatorii admisi se va acorda in baza unui contract de subventie incheiat intre Municipiu Baia Mare in calitate de Beneficiar al finantarii nerambursabile si intreprinderea angajatoare in calitate de Beneficiar de ajutor de minimis in care vor fi  stabilite drepturile si obligatiile partilor.

 

Daca sunteti interesat de participarea in acest proiect va stam la dispozitie cu informatii suplimentare prin:

-expert piata muncii-Alexandra Mitre

-expert piata muncii-Orban Eniko

-responsabil juridic-Brad Rodica

 

Manager proiect

Pop Bianca