CAMPANIE DISEMINARE MATERIALE INFORMARE PROMOVARE VOLUNTARIAT ȘI CONSILIERE IN CARIERA

CAMPANIE DISEMINARE MATERIALE INFORMARE

PROMOVARE VOLUNTARIAT ȘI CONSILIERE IN CARIERA

             În zilele de 12-15 octombrie 2020, expertul informare din partea SC CERC SRL, a implementat o campanie de informare pentru diseminarea informațiilor cu privire la PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ȘI CONSILIERE IN CARIERA în cadrul proiectului.

           Campania de informare se desfasoara atât în mediul online, prin publicarea și diseminarea de articole pe Pagina de Facebook a proiectului, pe site-uri cu postare gratuită, cât și prin distribuirea efectivă de materiale de informare în cartierele vizate de proiect, atât în zone publice, cât și la blocurile de locuințe.

             Această campanie a inceput in luna septembrie cu diseminarea unui set de materiale de informare și promovare (pliante si fly-ere) a programului de voluntariat care va fi organizat prin proiect, impreuna cu echipa de voluntari. După care, în perioada 12-15 octombrie, s-a realizat o deplasare în cartierele Garii, Traian, Republicii, Depozitelor, si s-au împărțit 700 fly-ere și pliante – voluntariat si 74 pliante consiliere in cariera și s-au abordat persoanele care au primit materialele și le-a invitat la inscrierea in proiectul nostru, pentru participarea la programul de voluntariat si la focus-grupurile și evenimentele care vor fi organizate sub coordonararea coord voluntariat si la programul de consiliere in cariera.  

Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;

               Telefon: 0745125914 / 0751757403

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 4 „Promovarea incluziunii sociale”, Obiectiv Specific 4.2.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *