DEMARARE CURS DE FORMARE ACREDITAT ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR

DEMARARE CURS DE FORMARE ACREDITAT

ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR

 

SC ROGEPA SRL, in calitate de furnizor de formare profesională si partener 3 în cadrul proiectului InSoMed – „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”, finanțat prin POCU 2014-2020, organizează UN CURS GRATUIT, ACREDITAT, DE CALIFICARE – ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si care locuiesc în Municipiul Baia Mare, în unul din cartierele Traian, Republicii, Gării sau Depozitelor.

Începand cu luna iunie 2019, a demarat cursul cu 28 persoane inscrise.

În cadrul programului de formare care se va derula timp de 720 ore, cursanții își vor îmbunătăți deprinderile in domeniul constructiilor, in special zidarie si tencuiala, in vederea obtinerii unui loc de munca mai bun sau pur si simplu, a calificarii in aceasta meserie.

De asemenea, acestia vor dobandi aptitudini specifice precum:

 • Organizarea locului de muncă;
 • Efectuarea unor calcule matematice simple;
 • Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru;
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
 • Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei;
 • Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli;
 • Executarea zidăriilor simple;
 • Executarea zidăriilor din piatră naturală;
 • Executarea zidăriilor de complexitate medie şi mare;
 • Executarea tencuielilor simple şi decorative;
 • Executarea tencuielilor de mare complexitate;
 • Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

Cursul de ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR este un curs de CALIFICARE acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) si recunoscut de Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale si Ministerului Educatiei Naţionale.

In urma absolvirii acestui curs, absolvenții vor  obţine un Certificat de CALIFICARE recunoscut la nivel naţional şi european. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Cursul are o durata 720 de ore ( 240 ore pentru pregătire teoretică si 480 ore pentru pregătire practică). Activitatea practică se va derula pe șantiere din Baia Mare și împrejurimi, care asigură toate condițiile și materialele necesare obținerii abilităților de zidar, pietrar, tencuitor.

 

Asteptam si alte persoane care locuiesc in Baia Mare, in unul din Cartierele Garii, Traian, Republicii, Depozitelor, sa se inscrie in proiectul nostru pentru a beneficia de servicii de sprijin pentru ocuparea pe piata muncii.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;

               Telefon: 0751757403 /  0745125914

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *